’t Liefken van weleer

Het verhaal van de Lieve

Vroeger en nu

’t Liefken van weleer

Start?
In 1251 startte de aanleg van een kanaal dat de groeiende handelsstad Gent met Damme en het Zwin moest verbinden. Zo kon Gent volop concurreren met grote rivaal Brugge. In 1269 was het Lievekanaal klaar voor gebruik.

Welke handelsgoederen?
Wijn, haring, boter, Duits bier en andere goederenwerden in Damme op kleine smalboten geladen en naar Gent verscheept. Op de terugweg vervoerde men granen en bouwstenen.

Welke boten?
Op De Lieve zag je vooral smalboten. Ze konden tien tot twintig ton vervoeren en werden vanaf de trekweg getrokken door man of paard. Het kanaal was immers veel te smal om te zeilen.

Wat zijn ‘rabotten’?
De Lieve telde in totaal elf rabotten (keersluizen met een hefdeur), waaronder het befaamde Rabot in de buurt van de Sint-Antoniuskaai in Gent.

De bruggen en de herbergen:
Tussen Gent en Damme hielden dertig Lievebruggen de verbindingswegen voor lokaal vervoer open. Deze bruggen werden in oorlogstijden verschillende keren afgebroken of verwoest. Na de oorlog werden ze heropgebouwd. De helft van de Lievebruggen heeft de tand des tijds niet doorstaan. Bij elke brug en bij elk rabot vond je een herberg. Op dit kruispunt konden handelaars elkaar treffen.

Waar ligt de oorspronkelijke Lieve nog?
Het Kanaal De Lieve bestaat enkel nog van haaroorsprong via de Wondelgemse meersen ten noorden van Gent tot aan Stoktevijver in Zomergem. Aan herberg ’t Oud Liefken en in Stoktevijver stroomt de Oude Lieve in het ‘nieuwe’ Schipdonkkanaal, die de bedding volgde bijna tot in Damme. Er zijn verder nog oorspronkelijke stukjes op het ‘eiland’ Strobrugge en net voor Damme.

't Liefken vandaag

De Lieve als rustbrenger
In tijden waarin alles sneller moet, kom je aan De Lieve helemaal tot rust. Of je nu fietst, wandelt of gewoon op een bankje naar ’t Lieen zit te turen.

De Lieve als biotoop
De Lieve is een paradijs voor (vooral) roofvis. De snoek voelt zich hier helemaal thuis. En de reigers zijn gek op de vissen. Grote kans dat je hier een reiger ziet dus! In de weidse polders en kreken rond De Lieve kan de natuur nog ongeremd haar gang gaan. De Lieve stroomt door een van de minst bewoonde delen van het Meetjesland. Ideaal voor fietsnetwerkfietsers!

De Lieve als waterleverancier
De Lieve heeft nog steeds een zeer belangrijke economische functie, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. De Lieve speelt een sleutelrol in de watertoevoer naar het waterproductiecentrum en waterspaarbekken van Kluizen. Zij verbindt de Burggravenstroom rond het spaarbekken met het stroomgebied van de Oude Kale en de Poekebeek. Op deze manier is zij een cruciale schakel in het productieproces van leidingwater voor het hele Meetjesland én Waasland!